Ana Səhifə / Elanlar

LEKTORİYANIN PROQRAMI

03 - 01 Apr 2024 LEKTORİYANIN PROQRAMI Elanlar

2023-cü il

 

mart

Akademik Əkpər   Feyzullayev

 Dünyada müasir neft və qaz kəşfiyyatı         tendensiyaları

aprel

 

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Mehrac Abbasov (Genetik Ehtiyatlar İnstitutu)

 

 Biologiyada postgenom erası: nailiyyətlər və     perspektivlər

 

may

 

yer elmləri üzrə elmlər doktoru, dosent Qulam Babayev

 

 Keçmişin müasir zamanla inteqrasiyası və     gələcəyə baxış: zəlzələlərin ssenar analizi   metodları

 

iyun

 

 

yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Fərəh Mahmudova

 

 Tibbi geologiya: Yer elmləri istiqamətində   fənlərarası tədqiqatlar. Müasir vəziyyət və   gələcəyə baxış

 

sentyabr

 

coğrafiya elmləri doktoru Vaqif Məmmədov

 

 Azərbaycanın su hövzələrinin ekologiyası:     gələcəyə baxış

 

oktyabr

 

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Tariyel Eybatov

 

 Bioloji təkamülə sistemli yanaşma

noyabr

 

Akademik Fəxrəddin Qədirov, yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rafiq Səfərov

 

 Plitələr tektonikası və Qafqaz plitəsinin müasir   kinematikası: yeni yanaşma və perspektivlər

noyabr

 

Akademik Vasif Babazadə, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Nazim İmamverdiyev

 Filiz geologiyası və petrologiyanın fundamental   problemləri: gələcəyə baxış

 

2024-cü il

 

yanvar

Akademik Pərviz Məmmədov

 Seysmostratiqrafiya elmi: gələcəyə baxış

 

fevral

 

AMEA müxbir üzvü Bilal Bilalov

 

 Geologiyada riyazi metodlar: problemlər və   perspektivlər

 

mart

 

akademik  Fəxrəddin Qədirov

 

 Dərin geoloji proseslərin enerji mənbələri