GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR MÜQAVİLƏ İMZALANIB!

Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) və Radiasiya Problemləri İnstitutu (RPİ) arasında elmi əməkdaşlığa dair üçillik müddətinə müqavilə imzalanıb. Sənədi Geologiya və Geofizika İnstitutunun baş direktoru akademik Akif Əlizadə və Radiasiya Problemləri İnstitutunun baş direktoru AMEA-nın müxbir üzvü İslam Mustafayev imzalayıblar.

Ətraflı miniRight

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU İLƏ “AZƏRKOSMOS” ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ MEMORANDUMU İMZALANIB!

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) ilə Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi (Azərkosmos) arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədi Geologiya və Geofizika İnstitutunun baş direktoru akademik Akif Əlizadə və “Azərkosmos” İdarə Heyətinin sədri Saməddin Əsədov imzalayıblar.

Ətraflı miniRight

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU İLƏ XƏZƏR UNİVERSİTETİ ARASINDA İŞBİRLİYİ HAQQINDA MÜQAVİLƏ İMZALANIB!

Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutunda bu elmi müəssisənin Baş direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü Akif Əlizadə və Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri, f.r.e.d., professor

Ətraflı miniRight

PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV FƏRMAN İMZALAYIB!

Fərmana əsasən, elm və təhsilin qarşılıqlı əlaqəsinin möhkəmləndirilməsi və bu sahələrdə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Elm

Ətraflı miniRight

LÖKBATANDA PALÇIQ VULKANI PÜSKÜRÜB!

RSXM-nin İnformasiya şöbəsindən aldığımız məlumata görə, palçıq vulkanının püskürməsinin aktivləşmə dövrü 05:36, dərinliyi h-3, püskürmənin davamlılığı 5 dəq. 12 san., püskürmə zamanı ayrılan seysmik

Ətraflı miniRight
prev
next
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

ETN haqqında daha ətraflı tanış olun

Elanlar

advertUp
advert 07 - 01 Dec 2024

2024-CÜ İL ÜÇÜN YER ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ SEMİNARLARI

YER ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ SEMİNARININ 2024-CÜ İL ÜÇÜN İŞ PLANI

advert 09 - 06 Dec 2024

XƏZƏR REGİONUNUN NEFTQAZLILIĞI VƏ GEOEKOLOJİ PROBLEMLƏRİ

XÖŞBƏXT YUSİFZADƏ QİRAƏTLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS

advert 08 - 01 Dec 2024

2024-CÜ İL – “YAŞIL DÜNYA NAMİNƏ HƏMRƏYLİK İLİ”

“GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA ELMLƏRİ: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” MÖVZUSUNDA LEKTORİYA

advertDown