Atlaslar və xəritələr


Abşeron yarımadasının təbii radioaktivlik xəritəsi (tamamlanmış, 1996)