Elmi seminarlar


Geoloji risklərin qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları və metodologiyası

Elçin Bağır oğlu Bağırov

2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Tarix: 21 İyun 2021-ci il, 11:00

Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri

Şirin Kərimbala qızı İslamova

2507.01 –“Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”

Tarix: 14.06.2021-ci il,14:00