Xəbərlər


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2019/2020-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2019/2020-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN
AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları" – 1 yer (əyani)
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya" (“Paleontologiya və stratiqrafiya") – 1 yer (əyani)
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı" – 1 yer (əyani)

SƏNƏDLƏRİN QƏBULU:
2019-cu il DEKABR AYININ 10-dan 28-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)