Xəbərlər


UNESCO - IUGS - IGCP 610

 

XƏZƏRDƏN ARALIQ DƏNİZİNƏ QƏDƏR: DÖRDÜNCÜ DÖVR ZAMANINDA ƏTRAF MÜHÜT DƏYİŞİLMƏLƏRİ VƏ BƏŞƏRİ MÜNASİBƏT


Daha ətraflı məlumat üçün bura tıklayın