22 İyul 2021

NEFT VƏ QAZ VƏ GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUTLARININ ALİMLƏRİ QAZ EHTİYATLARI PROQNOZLAŞDIRIBLAR

Son illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Neft və Qaz və Geologiya və Geofizika İnstitututlarının alimləri Cənubi Xəzər hövzəsində ...
15 İyul 2021

GGİ-də ELMLƏR VƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ DOKTORLUQ İMTAHANLARI KEÇİRİLİB

Geologiya və Geofizika İnstitutunda (GGİ) dissertantların 2525.01 “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”, 2512.01 “Ümumi və ...
15 İyul 2021

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ALİMİNİN MƏQALƏSİ UKRAYNANIN ELMİ NƏŞRİNDƏ DƏRC OLUNUB

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu “Seysmologiya, geomaqnetizm və petrofizika” şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Yer elmləri ...
20 Aprel 2021

"GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKADA İNNOVASİYALAR" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK

Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) "Geologiya və geofizikada innovasiyalar" mövzusunda gənc alim və tələbələrin 8-ci ənənəvi beynəlxalq elmi ...