GİA

AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2016-cı İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL


ELAN EDİR

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2503.01 – “Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları” – 1 yer
2506.01 – “Geologiya” (Şəki REM üçün məqsədli yer) – 1 yer
2508.01 – “Geoekologiya” – 1 yer
2517.01 – “Litologiya” – 1 yer
2518.01 – “Hidrogeologiya” – 1 yer
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 1 yer


ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 3 yer


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
2016-cı İL DEKABR AYININ 16-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)

25.11.2016     Çap et  Çap et