GİA

AZƏRBAYCAN MEA-nın GEOLOGİYA İNSTİTUTU 2012-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLARI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR

 
 
FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların  geofiziki axtarış üsulları”                          – 3 yer (1 əyani 2 qiyabi)
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya”                                                                    – 2 yer (qiyabi)
2514.01 – “Geotektonika və geodinamika”                                                                   – 1 yer (qiyabi)
2517.01 – “Litologiya”                                                                                                        – 1 yer (qiyabi)
2518.01 – “Hidrogeologiya”                                                                                              – 1 yer (qiyabi)
2520.01 – “Bərk faydalı qazıntiların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı,                    
– 1 yer (əyani) 
                     minerageniya”  
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”                     – 2 yer (1 əyani, 1 qiyabi) 

    
ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların  geofiziki axtarış üsulları”                           – 1 yer (qiyabi) 

   

                                                                                                          SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
                                                                                                          2012-Cİ İL SENTYABR AYININ 28-DƏK
                                                                                                          TELEFON: 510-01-41 (143)


Anketi aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiniz:

Anket (azərbaycan dilində)
Anket (rus dilində)05.09.2012     Çap et  Çap et