Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Ağayeva Solmaz Tofiq qızı (1956-2021)

Ağayeva Solmaz Tofiq qızı (1956-2021)

Ağayeva Solmaz Tofiq qızı (1956-2021)
Anadan olduğu yer  Azərbaycan, Bakı  
Doğum tarixi 3 iyul 1956-cı il  
Vəfat tarixi 16 may 2021-ci il  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Geologiya- mineralogiya elmləri namizədi  
Elmi rütbəsi Dosent  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:     
- ixtisas şifri  04.00.12  
- ixtisasın adı Faydalı qazıntı yataqları axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki metodları  
- mövzunun adı Böyük Qafqazın cənub yamacının seysmogen strukturlarının elastiki gərginlik sahələri (Azərbaycan ərazisi)  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
40
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
10
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
- Azərbaycan ərazisində baş vermiş güclü və zəif zəlzələlərinin ocağ mexanizminin tətqiqi nəticəsində əsas gərginlikoxlarının regional xüsusiyyətləri təyin olunub;

- Yer qabığının müasir gərginlik şəraitinin qiyməti verilib.

1. Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış üçun regional geoloji strukturların yatım istiqamətlərinə çəpinə təsir edən subhorizontal sıxılma gərginliyinin xarakteri təyin olunub .

Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış regionlarının yer qabığının gərginlik vəziyyəti Aralıq dənizi qurşağına xas olan ümumi qanunauyğunluqa tabedir. Zəlzələ oçaqlarında qırılma müstəvisi üzrə müşahidə edilən yerdəyişmə tipləri –üstəgəlmə və əksfay.

2. Kür depressiyası horizontal gərilmə ilə xarakterizə olunur və buranın yer qabığının gərginlik vəziyyəti Aralıq-dəniz qurşağının şərq hissəsi ilə uyğundur. Zəlzələ oçaqlarında qırılma müstəvisi üzrə müşahidə edilən yerdəyişmə tip- ləri- horizontal yerdəyişmə və fay.

3. Xəzər dənizi regionu horizontal gərilmə gərginlik vəziyyəti ilə xarakterizə olunur.

Zəlzələ oçaqlarında qırılma müstəvisi üzrə müşahidə edilən yerdəyişmə tipləri:

Abşeron yarımadasından şimala- horizontal yerdəyişmə; Abşeron yarımadasından cənuba- fay və fay- horizontal yerdəyişmə.
Elmi əsərlərinin adları
1. Каспийское землетрясение 25.11.2000. (совм. А.Г. Гасанов, Б.М. Панахи, Г.Д. Етирмишли, Р.Р. Абдуллаева), Баку// НАНА, Известия «Науки о Земле», 2005, № 1, сс.43-51.

2. Stress state of the Earth’s crust in Azerbaijan. Proceeding of the International Workshop on recent geodynamics, georisk and sustainable development in the Black Sea to Caspian Sea region. Melville, New York, 2006, AIP Conference Proceeding, Volume 825, pp.97-102.

3. Характер проявления сейсмичности на территории Азербайджана за период 1992-2001 гг. (совместно с Гасановым А.Г., Етирмишли Г.Д., Абдуллаевой Р.Н.). Международная конференция «Сейсмичность Северной Евразии», посвященная 10-летию выпуска сборника научных трудов «Землетрясения Северной Евразии», Обнинск: ГС РАН, 2008.

4. S.T.Agayeva, G.R.Babayev «Analysis of earhquake focal mechanisms for Greater and Lesser Caucasus applying the method of World Stress Map», Известия НАН Азербайджана, науки о Земле, Баку, 2009, №2, сс.40-44.

5. «GPS Мониторинг и сейсмичность коллизионной зоны Азербайджанской части Большого Кавказа», Известия НАНА, серия “Науки о Земли”, 2009, №3. с. 12-18. (совм. с А.Г.Кадыров, Г. Р. Бабаев, Ф.А. Кадиров и др.)

6. «Сейсмическое районирование южного склона Большого Кавказа по фрактальным особенностям землетрясений, напряженному состоянию и по данным GPS скоростей». Физика Земли, РАН, 2013, № 4, с. 111–119. (совм. с Ф.А. Кадиров, А.Г. Кадыров, Г.Р. Бабаев)
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1. Seysmologiya üzrə xüsusi şurasının üzvü (AMEA Rəyasət heyətinin sərəncamı, 25 fevral 2009 il)

2. Elmlər Akademiyalarının Beynəlxalq Assosiasiyasının (MAAH) Geodeziya və Geofizika üzrə Elmi Şurasının elmi katibi
Pedaqoji fəaliyyəti
1. Magistratura, II kurs, “Azərbaycanın seysmik rayonlaşdırılması” fənni (əvəz edici), BDU-nun “Geologiya” fakultəsinin AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” kafedrası.

2. Magistratura, 1 kurs, “Dəniz geofiziki tədqiqat üsulları” fənni ((əvəz edici), AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, “Dünya okean dibinin geologiyası” ixtisası üzrə.
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu; Bakı şəh., AZ1143, H.Cavid pr.,119.
Vəzifəsi
Aparıcı elmi işçi, “Geodinamika və seysmologiya şöbəsi”
Xidməti tel.
 
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu