Ana Səhifə / Haqqımızda / Qrant layihələr / D 7. Azərbaycanın palçıq vulkanlarının (izotop məlumatlar üzrə) flüid uyğunlaşmasının dərinliyinin və stratiqrafiyasının qiymətləndirilməsi

D 7. Azərbaycanın palçıq vulkanlarının (izotop məlumatlar üzrə) flüid uyğunlaşmasının dərinliyinin və stratiqrafiyasının qiymətləndirilməsi

Fond
(qrant ayıran)
INTAS
Proqram
Collaborative Call for Young Scientists Fellowships
Azerbaijan - INTAS 2005
Təqdimat ili
2005
Qrant alan
  • Ph.D. Ulviyya A. Movsumova
    Geology Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences
    29A H.Javid Av., Baku AZ1143, Azerbaijan
    Under the supervision of Prof. Akper A. Feyzullayev, head of oil and gas geology and geochemistry department, Geology Institute of AzNAS, 29A H.Javid Av., Baku AZ1143, Azerbaijan  
INTAS-da qəbul edilmiş institut
Supervisor: Dr. Georg Delisle, Bundesanstalt fur Geowissenschaften Rohstoffe (BGR)
Geophysics, Marine and Polare Sciences, Stilleweg 2, 30655 Hannover, Germany