Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Zöhrabova Vəcihə Ramazan qızı

Zöhrabova Vəcihə Ramazan qızı

Zöhrabova Vəcihə Ramazan qızı
Anadan olduğu yer
 Bakı
Təvəllüdü
  20.05.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Nefrt və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi
 Geologiya – minerologiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi
 Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.14
- ixtisasın adı
  Filiz və qeyri-filiz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
- mövzunun adı
  Qobustan –Şamaxı vilayətinin eosen bentonit təzahürlərinin əmələgəlmə şəraiti və maddi tərkibi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 55
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 14
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Qobustan sahəsindəki eosen çöküntülərində ilk dəfə Şixandaq yatağı və bir sıra bentonit tə zahürü aşkar edilib və tədqiq olunub.

Şamaxı-Qobustanın sənye əhəmiyyətli bentonit yataqları, Azəbaycanın seolitləri və onlardan içməli və texniki suların təmizlənməsində istiafdəyə yararlığı öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
1.Литолого-геохимическая характеристика палеоцен-эоценовых отложений Шамахы-Гобустанской области Азербайджана. ДАН Азерб. ССР, т. ХХIV №10, 22-27

2. Минералогия глин эоценовых отложений Шамахы-Гобустанской области и приуроченных к ним промышленных месторождений бентонитов. Изв.АН Азерб. №4, 1985,114-121.

3. Палеогеновая система-эоцен «Геология Азербайджана, том II. Литология» Изд. «Nafta-Press». 2005, 104-131

4. Бентонитовые глины третичного возраста (эоцен) «Геология Азербайджана, том VI. Полезные ископаемые» Изд. «Nafta-Press». 2003, 432-436
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
  ”Əmək veteranı” medalı
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5100141 (110)
Mobil tel.
 (+994 50) 6733307
Ev tel.
 (+994 12) 3766835
Faks
 
Elektron poçtu