Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Nağıyev Nağı Firudin oğlu

Nağıyev Nağı Firudin oğlu

Nağıyev Nağı Firudin oğlu
Anadan olduğu yer
 Azərbaycan, Laçın rayonu Minkənd kəndi
Təvəllüdü
 05.07.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 ADU (hazırkı BDU) Geoloji-Coğrafiya fakultəsi
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 04.00.08
- ixtisasın adı
 Petroqrafiya, Vulkanologiya
- mövzunun adı
 Kiçik Qafqazın Laçın antiklinoriumunun gecyura intruziv kompleksi və onun filizliliyi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 45
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 7
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Laçın antiklinoriumunun intruziv kompleksinin əmələgəlməsində kristallaşma differensasiyasının rolunun təyini, regionun struktur xüsusiyyətlərini və Azərbaycan üçün yeni olan bir sıra sulu sulfat mineralların tapılması
Elmi əsərlərinin adları
1. Qaladərəsi təzahürü filizlərinin mineraloji tərkibinin və quruluşunun bəzi xüsusiyyətləri (Kiçik Qafqaz) Yer elmləri seriyası xəbərlər 1988 №1

2. Bülüldüz filiz təzahürünün sulfatları (Kiçik Qafqaz) Yer elmləri seriyası xəbərlər 1987 №4

3. Laçın antiklinorisi intruziv kompleksinin petoloji-petrokimyəvi xüsusiyyətləri və filizliliyi. Bakı elm 1987

4. Vejnəli filiz yatağında tellurum minerallari (Kiçik Qafqaz). Rumıniya, 1995

5.Vejnəli filiz yatağında telluridlərin yeni kəşfi. (Kiçik Qafqaz).Buxarest, 1997
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 AMEA. Azad Həmkərlar İttifaqı komitəsi Təftiş Nəzarət Komitəsinin sədri
Təltif və mükafatları
 Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi. 2008
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Şöbə rəhbəri “Geoloji materiallarin texniki emalı”
Xidməti tel.
 (+994 12) 5393942
Mobil tel.
 (+994 50) 6401086
Ev tel.
 (+994 12) 4349398
Faks
 (+994 12) 5372285
Elektron poçtu