Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

13 Jan 2023 Nəşrlər Nəşrlər

“AZƏRBAYCAN ELMİ: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” İKİCİLDLİYİNİN İKİNCİ CİLDİ ÇAPDAN ÇIXIB

Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutunun baş direktoru akademik Akif Əlizadənin “Azərbaycan elmi:gələcəyə baxış” ikicildliyinin ikinci cildi çapdan çıxıb.


Akademik Teymur Kərimlinin ümumi redaktorluğu ilə ərsəyə gəlmiş kitab “Nafta-Press” nəşriyyatında çapa hazırlanıb. Nəşrin tərtibçiləri texnika elmləri doktoru Vaqif İbrahimov və geologiya-mineralogiya elmləri namizədi Yeganə Lətifovadır.


Oxuculara təqdim olunan kitabın ikinci cildində görkəmli alim-geoloq və elm təşkilatçısı akademik Akif Əlizadənin elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin müəyyən məqamlarına toxunan rus və Azərbaycan dillərində jurnal və qəzet məqalələri dərc edilib.


Nəşrdə həmçinin akademik Akif Əlizadənin fəaliyyətini  əks etdirən foto bloku qa yer alıb.

“AZƏRBAYCAN ELMİ: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” İKİCİLDLİYİNİN İKİNCİ CİLDİ ÇAPDAN ÇIXIB
next
next