24 Yanvar 2020

ELMİ SEMİNARDA YERİN VƏ ONUN STRUKTUR ELEMENTLƏRİNƏ YENİ BAXIŞ NÜMAYİŞ ETDİRİLİB

Geologiya və Geofizika İstitutunda (GGİ) Yer elmləri sahəsində ümumrespublika Elmi seminari keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın birinci vitse-prezidenti...
23 Yanvar 2020

İNSTİTUTUN STRUKTURUNDA QİSMƏN DƏYİŞİKLİK EDİLMİŞDİR

Geologiya və Geofizika İnstitutu Elmi şurasının son iclasında “Geomaqnetizm” şöbəsinin rəhbəri g.-m.e.d., professor Mənijə İsayevanın səhhəti ilə bağlı tutduğu vəzifədən azad edilməsi barədə müraciət...
23 Yanvar 2020

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI FRANSAYA 6 AY MÜDDƏTİNƏ EZAM OLUNACAQ

Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Müasir geodinamika və kosmik geodeziya” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi y.e.f.d., dosent Rafiq Səfərov...
22 Yanvar 2020

“GEOTEKTONİKA VƏ REGİONAL GEOLOGİYA” ŞÖBƏSİ YENİ ELMİ-TƏDQİQAT İŞİ İCRA EDƏCƏK

Cari ildən başlayaraq 5 il ərzində Geologiya və Geofizika İnstitutunun (GGİ)“Geotektonika və regional geologiya” şöbəsi “Şərqi Qafqaz və...
22 Yanvar 2020

XƏZƏR DƏNİZİ SƏVİYYƏSİNİN DƏYİŞİLMƏSİNİN YENİ MODELİ HAZIRLANIR

 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi və xarici...
17 Yanvar 2020

GGİ ELMİ ŞURASININ AKADEMIK XOŞBƏXT YUSİFZADƏNİN 90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ İCLASI KEÇİRİLİB

Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) Elmi şurasının akademik Xoşbəxt Yusifzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş iclası keçirilib...