Fəlsəfə doktorları


Axundova Svetlana Böyük-Ağa qızı


Anadan olduğu yer
 Gəncə, Azərbaycan
 
Təvəllüdü
 8 oktyabr, 1934
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Sənaye İnstitutu (hazırki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmlər namizədi
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 07.00.10
- ixtisasın adı
 Dağ-mədən mühəndisi-geofizik
- mövzunun adı
 “Rusiya və SSRİ-də zəlzələ proqnozunun əsas istiqamətlərinin inkişafı”
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 53
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 1
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Elmi məqalələrdə, “Seysmologiyaya giriş” dərsliyində zəlzələlərin mahiyyəti haqqında elmin inkişafının bütöv təsviri verilmişdir
Elmi əsərlərinin adları
1. “Gənc alimlər konfransının tezislər toplusu” (2005, 2007, 2009, 2013) tərtibçisi

2. Б.Панахи, С.Ахундова «Вступление в сейсмологию», 2006 (Azərbaycan Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali təhsil müəssisələrində dərslik kimi istifadə olunması üçün məsləhət görülüb)

3. Ахундова С.Б. «Шамахинская землетрясение», 2003.

4. “Geologiya alimləri (AMEA)” 3 toplunun tərtibçisi
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
1. Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı

2. Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan MEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr., 119, Bakı, AZ1143, Azərbaycan
Vəzifəsi
 
Xidməti tel.
 (+994 12) 5399116
Mobil tel.
 (+994 51) 7519272
Ev tel.
 (+994 12) 5960575
Faks
 (+994 12) 5372285
Elektron poçtu