Fəlsəfə doktorları


Atayeva Elmira Zahid qızı


Anadan olduğu yer
 Azərbaycan, Şəki ş.
 
Təvəllüdü
 23.08.1935
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Sənaye İnstitutu (indi ADNA)
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-minerologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 Böyük elmi işçi (dosent), 22.5.1990
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 2512.01
- ixtisasın adı
 Ümumi və regional geologiya
- mövzunun adı
Kür və İora çayları arası sahəsində (Qərbi Azərbaycan) yayılmış Sarmat çöküntülərinin stratiqrafiyası və mollyuska faunası.
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 59
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 18
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Azərbaycanın miosen çöküntüləri stratiqrafik şkalasının tərtibi (London, 1994). Gec Oliqosen-erkən Miosen, orta Miosen-tarxan, çokrak, karaqan, konk vaxtları, gec Miosen-sarmat, meotis əsrləri paleocoğrafi xəritələrinin tərtibi (Miqyas 1: 1 000.000. Macarıstan Geologiya İnstitutu. Budapeşt, 1988). Azərbaycanın Neogen çöküntüləri faunasının təkamülündə əsas mərhələlərin təyini. Şərqi və Qərbi Paratetis neogen çöküntülərinin korrelyasiyası aparılması.
Elmi əsərlərinin adları
1. Cənubi Xəzər hövzəsi Kəpəz, Livanova və Lam neft-qaz yataqları çöküntülərinin litoloji-stratiqrafik xüsusiyyətləri (həmmüəllif S.F. Süleymanova). AMEA Geologiya İnstitutunun əsərləri. № 34, səh.128-139. «Nafta-Press»,Bakı, 2006.

2. Miosen (pont regioyarussuz). Neogen sistemi. Kaynozoy. Azərbaycanın geologiyası, t. 1. Stratiqrafiya, ikinci hissə. Mezozoy və Kaynozoy. «Nafta-Press» Bakı, 2007, səh 322-381.

3.Azərbaycanın miosen çöküntülərinin maqnitostratiqrafik kəsilişi (həmmüəllif M.M.İsayeva). AMEA Respublika seysmoloji xidmət mərkəzi – RSXM. 2009-cu ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin Kataloqu. Bakı-2010. səh.85-90.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi. Bakı, 18 mart 2008-ci il.
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu H.Cavid pros., 119, Bakı, Az 1143, Azərbaycan.
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5100141
Mobil tel.
 
Ev tel.
  (+994 12) 5612978
Faks
  (+994 12) 5372285
Elektron poçtu