Fəlsəfə doktorları


Allahverdiyeva Heyran Əhəd qızı


Anadan olduğu yer
 Erm. r-sı Mehri rayonu, Nüvədi kəndi
 
Təvəllüdü
 1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi
 Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 2512.01
- ixtisasın adı
 Ümumi və regional geologiya
- mövzunun adı
Qobustan-Qərbi Abşeron paleogen çöküntülərinin foraminiferləri və zonal bölgüsü
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 12
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 3
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Qobustan-Qərbi Abşeron paleogen çöküntülərinin foraminiferləri tədqiq olunmuş və onların əsasında yeni zonal bölgü tərtib edilmişdir. Bu zonal bölgü ətraf rayonlarda aparilan geoloyi planalma və xəritələmə işlərində tətbiq oluna bilər.
Elmi əsərlərinin adları
1. Qobustanın Paleogen çöküntülərinin foraminiferləri və stratiqrafiyasının öyrənilməsi haqqında

2. Paleogenin plankton foraminiferlərinin əlamətlərinin politomik cədvəlinin tərtibinə dair

3. Qobustanda paleogen çöküntülərinin stratiqrafiyası haqqında

4. Pirəköşkül kəsilişinin Oliqosen (Alt maykop) çökıntülərinin mikropaleontoloji xarakteristikası

5. Qobustanın paleogen çöküntülərinin stratiqrafiya və mikrofaunasının öyrənilmə tarixi

6. Qobustan-Qərbi Abşeron paleogen çöküntülərinin zonal bölgüsü üzrə Azərbaycanın və qonşu regionların paleogen çöküntülərinin korrelyasiyası

7. Cənubi-Şərqi Qafqazın Mərkəzi Qobustan və Qərbi Abşeron vilayətində Paleogen çöküntülərinin stratiqrafik bölgü məsələsinə dair.

8. Классификация глобигерин палеогеновых отложений Западного Абшерона-Гобустана (Азербайджан) методом многомерного статистического анализа (кластер-анализ)

9. Этапность развития планктонных фораминифер и зональное расчленение палеогеновых отложений Гобустана-Западного Абшерона

10. Разработка кода признаков и применение метода многомерного статистического анализа (кластер-анализа) для классификации глобигерин палеогеновых отложений Абшерон-Гобустана (Азербайджан)

11. О зональной стратиграфии палеогеновых отложений юго-восточного Гобустана

12. О зональном расчленении опорного разреза палеогеновых отложений Юго-Восточного погружения Большого Кавказа (Юнусдагская Гряда)

13. The step development of plankton foraminifers and zonal distribution of Paleogene deposits in Gobustan-western part of Absheron (Azerbaijan)
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
 “Mikropaleontologiya” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5100141
Mobil tel.
 (+994 12) 7409540
Ev tel.
 (+994 12) 4304066
Faks
Elektron poçtu