Fəlsəfə doktorları


Abdullayev Məhəmmədəli İsaxan oğlu


Anadan olduğu yer
 Azərbaycan Respublikası, Səlyan rayonu
 
Təvəllüdü
 04.04.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi
 Fizika – riyaziyyat elmlər namizədi
Elmi rütbəsi
 Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 Bərk cisimlər fizikası
- mövzunun adı
 Durğun rentgen dalğaları metodu ilə bərk cisimlərin səthinin öyrənilməsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 38
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 25
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
 
Elmi əsərlərinin adları
 
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya İnstitutu, Bakı, AZ1143, H.Cavid prosp. 119
Vəzifəsi
  Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5100141 əlavə 134
Mobil tel.
 (+994 50) 3425646
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu