Elmlər doktorları


İsmayılzadə Arif Cəfər oğlu


Anadan olduğu yer
 Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 


Təvəllüdü
14.08.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Sənaye İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi
Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:- ixtisas şifri
04.00.08
- ixtisasın adı
Petroqrafiya, vulkanologiya
- mövzunun adı
Talışın erkən-orta eosen vulkanizmi və onun tektonika ilə əlaqəsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
-  ixtisas şifri
04.00.08 
-  ixtisasın adı
Petroqrafiya, vulkanologiya
-  mövzunun adı
Kiçik Qafqaz Kaynozoy bazit vulkanizmin təkamülü
Müxbir üzv seçilməsi:


- tarix
30.06.2001
- ixtisasın adı
geologiya
Həqiqi üzv seçilməsi:


-   tarix
08.05.2007
-   ixtisasın adı
geologiya 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
180
-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
38
-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Talışda mordenit tufların tapılmasına müəlliflik şəhadətnaməsi
Kadr hazırlığı:
-   fəlsəfə doktorlarının sayı
-   elmlər doktorlarının sayı
 
 
2
Əsas elmi nailiyyətləri
- Kiçik Qafqazın ofiolitlərinin formalaşmasının geodinamik modeli;
- Kiçik Qafqazda dəmir filiz yataqlarının formalaşmasına aid yeni konsepsiya;
- Kiçik Qafqazda geoloji, geokimyəvi və geofiziki amillərlə gömürülmüş erkən paleozoy yaşlı ofiolit lövhəsinin olması ehtimal olunur.
Elmi əsərlərinin adları
1.Talışın geologiyası və vulkanizmi, 1979
2. Kiçik Qafqazın qabbro-hiperbazitləri və ofiolit problemləri. 2007
3. Kür-Cənubi Xəzər megaçökəkliyinin geodinamikası və neft-qaz sistemləri, 2002
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1. Mineralogiya cəmiyyətinin sədri
2. IUGS – Beynəlxalq Geoloji Elmlərin Birliyinin üzvü
3.AGMK-nin icra-katibi
Pedaqoji fəaliyyəti
Petrologiya üzrə məruzəçi, ADNA (1975-1976)
Geologiya üzrə məruzəçi, BDU (2002-2014)
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
1. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar geoloqu, 1991-ci il
2. ”Şöhrət” ordeni, 2005-ci il
3. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi, 2008-ci il
İş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Hüseyn Cavid pr., 119
 
Vəzifəsi
Petrologiya şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel.
(+994 12) 5393415 
Mobil tel.
(+994 50) 3150588 
Ev tel.
(+994 12) 5398066
Faks
(+994 12) 4975285
Elektron poçtu