Atlaslar və xəritələr


Azərbaycanın geotermal atlası (1998)


  • İcraçı: AMEA Geologiya İnstitutu və First Exchange Corporation
  • Nəşr olunduğu il: 1998
  • Tom: 2
  • Əlavə ilə tom:1


İZAHAT VƏRƏQİ

  • Səhv tərtib olunmuş xəritələr
  • Yeni coğrafi adlar
  • Yerin strukturların yeni adları
  • Son  15 ildəki tədqiqatların nəticələri.
  • CD-nin göstərişləri.