Atlaslar və xəritələr


Xəzər dənizinin Palçıq vulkanlarının xəritəsi (tamamlanmış, 1995)