İnstitutun fondu


Mütləq geoxronologiya


# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
7.1
Azərbaycanın geoloji komplekslərinin mütləq yaşına dair məlumatların analizi və ümumiləşdirilməsi                               
2000
1040.