Gİ-nin əsərləri


EHTİYATI ÇƏTİN ÇIXARILABİLƏN YATAQLARIN İŞLƏNİLMƏSİ HAQQINDA

(Abasov M.T., Bagirov B.Ə., Nəzərova S.Ə., Salmanov Ə.M.)

#32 (2005)

NEFT YATAĞLARININ İŞLƏNMƏ MUDDƏTİNDƏ KOLLEKTOR-SÜXURLARINUN İSLANMASİ

(M.T.Abasov, R.Y.Əliyarov, Yu.M.Kondruşkin, R.A.Musayev, A.F.Həşimov, V.N.Lunina, R.T.Mustafayev, A.Ə.Adıgözəlova, Ə.Ş.Gasımov)

#32 (2005)

« | ... 6 | 7 | 8 |

Geri | Yuxarı