Gİ-nin əsərləri


KOLLEKTORLARI DEFORMASİYA OLUNAN DƏRİNDƏ YERLƏŞƏN NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ HİDRO-QAZDİNAMİKASI

(M.T.Abasov, Q.İ.Calalov, T.M.İbrahimov, A.M.Məmmədov, V.S. Məmiyev)

  #39 (2012)

SİNERGETİK EFFEKTLİ MƏHLULLARIN KAPİLLYAR SIXIŞDIRMAYA TƏSİRİ

(R.Ə.Musayev, F.H.Kərimova, Ş.M.Əliyeva)

#36 (2008)

1 | 2 | 3 ... | »

Geri | Yuxarı