Dissertasiya müdafiələri


“Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri”

Şirin Kərimbala qızı İslamova

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Müdafiə tarixi: 13 dekabr, 2021-ci il, 14:00


13 dekabr 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.01 Dissertasiya şurasının onlayn iclasında AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun dissertantı və AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin “Zəlzələ ocaqlarının dinamikası” şöbəsinin böyük elmi işçisi Şirin Kərimbala qızı İslamovanın 2507.01 –“Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” ixtisası üzrə Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri” mövzusunda təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.


Tədbirə qoşulmaq üçün link:

ZOOM meeting

https://us02web.zoom.us/j/87160649526?pwd=S0liQnNhdi9OZ3ZPamYyclpRbmI1QT09

Meeting ID: 871 6064 9526

Passcode: 931321

Avtoreferatla tanış olmaq üçün link