Dissertasiya müdafiələri


Geoloji risklərin qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları və metodologiyası

Elçin Bağır oğlu Bağırov

2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”

Müdafiə tarixi: 22 noyabr, 2021-ci il, 14:00


22 noyabr 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.01 Dissertasiya şurasının onlayn iclasında AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun keçmiş dissertantı və SOCAR, Geologiya və Geofizika məsələləri üzrə vitse-prezidentin müşaviri Elçin Bağır oğlu Bağırovun 2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” ixtisasında Yer elmləri üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «Теоретические основы и методология оценки геологических рисков» («Geoloji risklərin qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları və metodologiyası») mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.


Tədbirə qoşulmaq üçün link:

ZOOM meeting

https://us02web.zoom.us/j/83580460651?pwd=NzNxakJFUVE5RHVLVi8xejBuTk56UT09

Meeting ID: 835 8046 0651

Passcode: 983684

Avtoreferatla tanış olmaq üçün link:

http://gia.az/upload/file/disser_shurasi/Dr/abstract/Bagirov_Elchin_Dr_az.pdf