Dissertasiya müdafiələri


Cənub-Şərqi Qafqazın yer qabığının dərinlik quruluşunun qravitasiya modeli və geodinamiki xüsusiyyətləri

Günel Rafael qızı Sadıqova

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Müdafiə tarixi: 11 oktyabr, 2021-ci il, 14:00


11 Oktyabr 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.01 Dissertasiya şurasının onlayn iclasında Günel Rafael qızı Sadıqovanın 2507.01 –“Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” ixtisası üzrə Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Cənub-Şərqi Qafqazın yer qabığının dərinlik quruluşunun qravitasiya modeli və geodinamiki xüsusiyyətləri" mövzusunda təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.


Tədbirə qoşulmaq üçün link:

ZOOM meeting

https://us02web.zoom.us/j/87386991431?pwd=cjlWWVcxZE9TUS9GNDExemdUeERTQT09

Meeting ID: 873 8699 1431

Passcode: 783974

Avtoreferatla tanış olmaq üçün link:

http://gia.az/upload/file/disser_shurasi/PhD/abstract/Sadiqova_Gunel_PhD_abstract_az.pdf