Dissertasiya müdafiələri


"Fasial analiz və kollektorların modelləri əsasında Abşeron arxipelaqının qərb hissəsinin üst miosen – alt pliosen çöküntülərinin neftqazlılığının proqnozlaşdırılması"

Leyla Firudin qızı Şıxova

2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı


24 May 2021-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.01 Dissertasiya şurasının onlayn iclasında Leyla Firudin qızı Şıxovanın 2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı ixtisası Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Fasial analiz və kollektorların modelləri əsasında Abşeron arxipelaqının qərb hissəsinin üst miosen – alt pliosen çöküntülərinin neftqazlılığının proqnozlaşdırılması" mövzusunda təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

Tədbirə qoşulmaq üçün link:

ZOOM meeting

https://us02web.zoom.us/j/83431368093?pwd=WUZEaGRWNFJTbExPclJ6Y29BRWpRdz09

Meeting ID: 834 3136 8093

Passcode: 496800

Avtoreferatla tanış olmaq üçün link:

http://gia.az/upload/file/disser_shurasi/PhD/abstract/Shikhova_Leyla_PhD_abstract_az.pdf