Dissertasiya müdafiələri


Azərbaycan ərazisinin yer qabığının müasir horizontal sürətlərinin və deformasiyalarinin struktur analizi

Elnarə Vaqif qızı Əhmədova

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Müdafiə tarixi: 10 yanvar 2022-ci il, 14:00

“Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri”

Şirin Kərimbala qızı İslamova

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Müdafiə tarixi: 13 dekabr, 2021-ci il, 14:00

Geoloji risklərin qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları və metodologiyası

Elçin Bağır oğlu Bağırov

2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”

Müdafiə tarixi: 22 noyabr, 2021-ci il, 14:00

Cənub-Şərqi Qafqazın yer qabığının dərinlik quruluşunun qravitasiya modeli və geodinamiki xüsusiyyətləri

Günel Rafael qızı Sadıqova

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Müdafiə tarixi: 11 oktyabr, 2021-ci il, 14:00

Radon sahəsinin formalaşma xüsusiyyətləri və onun mümkün patogen təsiri (Azərbaycan ərazisi timsalında)

Fərəh Fuad qızı Mahmudova

2508.01 – Geolekologiya

Müdafiə tarixi: 29 İyun 2021-ci il, 14:00

Neft-qazlılıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar Şamaxı-Qobustan və Aşaği Kür rayonlarinin palçiq vulkanları flüidlərinin izotop geokimyası

Hüseynova Aytən Bəxtiyar qızı

2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Müdafiə tarixi: 31 may, 2021