Elmi seminarlar


Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri

Şirin Kərimbala qızı İslamova

2507.01 –“Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”

Tarix: 14.06.2021-ci il,14:00


14.06.2021-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.01 Dissertasiya şurasının 2507.01 –“Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” ixtisas şifrli elmi seminarında AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin “Zəlzələ ocaqlarının dinamikası” şöbəsinin böyük elmi işçisi Şirin Kərimbala qızı İslamovanın “Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri” mövzusunda dissertasiya işinin MÜZAKIRƏSI keçiriləcək (Elmi rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, g.-m.e.d. Q.C.Yetirmişli).