İlkin müzakirəsi


Azərbaycan ərazisinin Yer qabığının müasir horizontal sürətlərinin və deformasiyalarının struktur analizi

Elnarə Vaqif qizi Əhmədova

2507.01–“Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”

Tarix: 21 sentyabr 2021-ci il, 11:00


21.09.2021-ci il tarixində saat 11.00-da AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.01 Dissertasiya şurasının 2507.01–“Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” ixtisas şifrli elmi seminarında Bakı Dövlət Universitetinin “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” kafedrasının doktorantı Elnarə Vaqif qizi Əhmədovanın “Azərbaycan ərazisinin Yer qabığının müasir horizontal sürətlərinin və deformasiyalarının struktur analizi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək (Elmi rəhbəri: akademik F.Ə.Qədirov).