İlkin müzakirəsi


Azərbaycan ərazisinin Yer qabığının müasir horizontal sürətlərinin və deformasiyalarının struktur analizi

Elnarə Vaqif qizi Əhmədova

2507.01–“Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”

Tarix: 21 sentyabr 2021-ci il, 11:00