Fəlsəfə doktoru


Azərbaycan ərazisinin yer qabığının müasir horizontal sürətlərinin və deformasiyalarının struktur analizi

İddiaçı: Elnarə Vaqif qızı Əhmədova

İxtisas: 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Elmi sahəsi: Yer elmləri


Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının mətni