Fəlsəfə doktoru


Radon sahəsinin formalaşma xüsusiyyətləri və onun mümkün patogen təsiri (Azərbaycan ərazisi timsalında)

İddiaçı: Fərəh Fuad qızı Mahmudova

İxtisas: 2508.01 – Geoekologiya

Elmi sahəsi: Yer elmləri