Xəbərlər


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2021-ci İL ÜÇÜN DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2021-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 1 yer

2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” – 1 yer

2514.01 – “Geotektonika və geodinamika” – 1 yer (ödənişli)

2515.01 – “Petrologiya, vulkanologiya” – 1 yer (ödənişli)

2519.01 – “Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq” – 1 yer

2520.01 – “Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya” – 1 yer (ödənişli)


Qəbul ilə bağlı prezentasiya təqdim olunur


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ:

2021-ci il iyul ayının 5-dən avqust ayının 20-dək

«DİM-dən ingilis dilindən keçənlər və ya İELTS, TOEFL sertifikatı olanlar müraciət edə bilərlər»

TELEFON: 510-01-41 (143)