Xəbərlər


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2021-ci İL ÜÇÜN DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2021-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ


2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 2 yer (əyani)

2512.01
– “Ümumi və regional geologiya” – 1 yer (əyani)

2514.01
– “Geotektonika və geodinamika” – 1 yer (əyani)

2515.01
– “Petrologiya, vulkanologiya” – 1 yer (əyani)

2517.01
– “Litologiya” – 1 yer (əyani)

2521.01
– “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 1 yer (əyani)


Qəbul ilə bağlı prezentasiya təqdim olunur


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ:

2021-ci il iyul ayının 5-dən avqust ayının 20-dək

«DİM-dən ingilis dilindən keçənlər və ya İELTS, TOEFL sertifikatı olanlar müraciət edə bilərlər»

TELEFON: 510-01-41 (143)