Xəbərlər


DOKTORLUQ İMTAHANLARI


GGİ-DƏ İYUNUN 24-DƏN İYUL AYININ 14-NƏ KIMI AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORLUQ İMTAHANLARI KEÇİRİLƏCƏK


24 iyun saat 10-00. 2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”

29 iyun saat 10-00. “Neft və qaz işinin əsasları” (2525.01-“Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi
istismarı”ixtisasına əlavə)

06 iyul saat 10-00. 2512.01 - “Ümumi və regional geologiya”

14 iyul saat 10-00. 2514.01 - “Geotektonika və geodinamika”


Ünvan: AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, II mərtəbə, otaq 233


Proqramlarla GGİ-nin elmi kitabxanasında, elektron forması ilə isə buradan tanış ola bilərsiniz: