Xəbərlər


GGİ-də MAGİSTRLİK DİSSERTASİYALARININ MÜDAFİƏSİ VAXTI MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLİB


21 may 2019-cu il

AMEA prezidenti akademik Akif Əlizadənin 07 may 2019-cu il tarixli 225 № sərəncamının icrası ilə bağlı GGİ-nin Təhsil şöbəsi bildirir ki, müvafiq ixtisaslaşmalar üzrə magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi Geologiya və Geofizika İnstitutunda aşağıda göstərilən günlərdə keçiriləcək:

“Neft-qaz hövzələrinin geologiyası” və “Geokimya” ixtisaslaşmaları üzrə – 11 iyun saat 11.00-da;
“Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları” ixtisaslaşması üzrə – 11 iyun saat 14.00-da;
“Dəniz və okean dibinin geologiyası” və “Sedimentologiya” istisaslaşdırmaları üzrə – 13 iyun saat 11.00-da;
“Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları” ixtisaslaşması üzrə – 13 iyun saat 14.00-da.

GGİ Təhsil şöbəsi.
Əlaqə: 510 01 42 (43,44,45)
Daxili: 143