Xəbərlər


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2017/2018-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN DOKTORANTURAYA QƏBULAMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2017/2018-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ


2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 1 yer (əyani)
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” – 1 yer (əyani)
2519.01 – “Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq” – 1 yer (əyani)
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 1 yer (əyani)


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ:
2017-ci il DEKABR AYININ 27-dən 2018-ci il YANVARIN 26-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)