Xəbərlər


AZƏRBAYCANDA YENİ METODLA GÜBRƏ İSTEHSAL EDİLƏCƏK - YENİ İXTİRA


Azərbaycanda yeni metodla gübrə istehsal ediləcək