Xəbərlər


ELAN: AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA 2017-ci il YAY İMTAHAN SESİYASINDA AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORLUQ İMTAHANLARI KEÇİRİLƏCƏKDİR


23.05.2017 - 14oo
2507.01 - “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”

24.05.2017 - 11oo
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”

25.05.2017 - 11oo
2512.01 - “Ümumi və regional geologiya”

30.05.2017 - 11oo
2503.01 - “Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları”

31.05.2017 - 11oo
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”

01.06.2017 - 11oo
“Neft və qaz işinin əsasları” (2525.01- ixtisasına əlavə)


Ünvan: H.Cavid pr.119
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu (2-ci mərtəbə, otaq 233)