Xəbərlər


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2015-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİRELAN EDİR

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ
 

2503.01 – “Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları” – 2 yer
2508.01 – “Geoekologiya” – 2 yer
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 1 yer
2523.01 – “Quyuların qazılması texnologiyası” – 1 yer


ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 3 yer


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
2015-ci İL OKTYABR AYININ 30-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)