Xəbərlər


PROFESSOR RƏSMİ ABDULLAYEVİN 90 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNACAQ


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu Sizi geofizika elminin inkişafında böyük  xidmətləri olmuş geologiya-mineralogiya  elmləri doktoru,
professor 
RƏSMİ ƏSƏD OĞLU ABDULLAYEVIN anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş iclasa dəvət edir.

Yubiley iclası 21 noyabr 2014-cü il saat 11-də 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun akt zalında keçiriləcəkdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 119