Xəbərlər


"Geotermiya-Cənubi Xəzər Hövzəsinin istilik sahəsi"

(Sabir Ağakişi oğlu Əliyev, Zümrüd Əli qızı Əliyeva)