GİA

Tektonika və geomorfologiya


# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
2.1
Neftqazlılıq perspektivləri ilə əlaqədar olaraq Şimal-Şərqi Azərbaycanın tektonikası (ən yeni geoloji-geofiziki tədqiqatların materialları əsasında)
2000
1034
2.2
Azərbaycan ərazisinin müasir horizontal tektonik hərəkətlər xəritəsi və onun tərtib olunma metodikası                  
 2007  
1078

19.03.2011     Çap et  Çap et