GİA

Hidrogeologiya


# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
3.1
Azərbaycanın yeraltı sularının formalaşması və mühəndis-geoloji şəraitinin xüsusiyyətləri
2003
1057
3.2
Yeraltı sulara intensiv təsir altında Gəncəçay gətirmə konusu hidrogeoloji şəraitinin formalaşması  
2004
1067
3.3
Abşeron yarımadasında təbii su sistemlərinin müasir vəziyyətinin qiymətləndiriməsi və konseptual modelinin işlənilməsi
2008
1084

19.03.2011     Çap et  Çap et