GİA

Litologiya


# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
6.1
Şamaxı-Qobustan və Qərbi Abşeron zonalarının oliqosen-miosen çöküntüləri sedimentasiya hövzəsinin modelləşdirilməsi
2003
1064.
6.2
Azərbaycanın litoloji-paleocoğrafi xəritələr atlası M 1:1000000
2003
1073
6.3
Mərkəzi Avrasiyanın litoloji-paleocoğrafi, struktur-palinspotik və geoekoloji xəritələr atlası    
2002
1077.

19.03.2011     Çap et  Çap et