GİA

E 7. Məsafədən zondlaşdırma və QİS ətraf mühitin və təbii fəlakətlərin öyrənilməsinə tətbiq edilir


Fond
(qrant ayıran)
Japan International Cooperation Agency (JICA) and General Directorate
of Mineral Research and Exploration (Turkey)
Proqram
Third Country Training Program
Təqdimat ili
2007
Qrant alan
  • Ph.D. Tofig M. Rashidov
    29A H.Javid Av., Baku AZ1143, Azerbaijan
    Phone: (99412) 497-52-85; Fax: (99412) 497-52-85;
    E-mail: [email protected]

01.02.2011     Çap et  Çap et