GİA

D 5. Ekoloji bərabərliyi pozan və geoloji obyektlərdən ayrılan qaz axınlarının riyazi modelləşməsi


Fond
(qrant ayıran)
Max-Planck-Institut (Germany)
Proqram
Post-doctoral Fellowships
Təqdimat ili
2005
Qrant alan
  • Dr. Ravan Akhmedov
    P.O.Box 100164, 07701 Jena, Germany
    Phone: +49 3641576 373; Fax: +49 3641 577300;
    E-mail:
    [email protected]

01.02.2011     Çap et  Çap et